Tefillah: Shabbat | Kabbalat Shabbat | Kiddush Shel Shabbat – קִידוּשׁ שֶׁל שַׁבָּת | Baruch Atah Adonai – בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ

“Tefillah: Shabbat | Kabbalat Shabbat | Kiddush Shel Shabbat – קִידוּשׁ שֶׁל שַׁבָּת | Baruch Atah Adonai – בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ” from Kabbalat Shabbat and Maariv by Cantor Steve Hevenstone. Released: 2016. Track 25.